Powrót do bloga

Dotacje do pomp ciepła w 2023 roku

Pompy ciepła należą obecnie do najbardziej ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania domu. Niestety także do najdroższych… Rozwiązaniem mogą być dotacje, dzięki którym koszt pompy ciepła stanie się znacznie bardziej znośny. Jakie dotacje można otrzymać w 2023 roku? Które można ze sobą łączyć, a które lepiej omijać z daleka?

Czyste powietrze

Program, który jest uważany za najbardziej opłacalny – pozwala na uzyskanie dotacji do pompy ciepła, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej w wysokości nawet 135 000 zł przy najwyższym progu dofinansowania (przy najniższych dochodach na członka rodziny). Biorąc pod uwagę samą pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej jest to w rzeczywistości odpowiednio:

Podstawowy (I próg)Dochód 135 tys. netto roczniemaksymalnie 55% wydatku, nie więcej niż 19 400
Podwyższony (II próg)Dochód na 1 osobę w gospodarstwie jednoosobowym do 2651 zł, dochód na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1894 zł.maksymalnie 80% wydatku, nie więcej niż 28 100
Najwyższy (III próg)Dochód na 1 osobę w gospodarstwie jednoosobowym do 1526 zł, dochód na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1090 zł.100% wydatku, nie więcej niż 35 200

Jak każdy program, Czyste Powietrze obwarowany jest pewnymi ograniczeniami i obowiązkami:

 • Osoby uprawnione do skorzystania z dotacji Czyste Powietrze to właściciele domków jednorodzinnych lub mieszkań z osobną księgą wieczystą
 • Wprowadzono obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, który jest dofinansowany w 100%, maksymalnie 1200 zł

Dobra wiadomość jest taka, że czas na rozpatrzenie wniosku przez urząd został skrócony z 90 do 30 dni. Ponadto jest to jedyny program, w którym połowę środków można otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji! Prefinansowanie nie jest możliwe dla pierwszego progu dochodów. 

Wysokość dotacji może się różnić w zależności od rodzaju pompy ciepła. 

Szczegółowe informacje o różnych rodzajach urządzeń znajdziesz na stronie programu: link

Jeśli wolisz, aby to nasz doradca przebrnął przez zapisy ustawy i dopasował najlepsze rozwiązanie do Twojej sytuacji zachęcamy do kontaktu!

Mój Prąd

Najbardziej popularny program dofinansowania w piątej odsłonie pozwala na otrzymanie dotacji nie tylko do instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii, ale także do pompy ciepła. Nadal wymagane jest kupno fotowoltaiki, która stanowi bazę programu, jednak jeśli fotowoltaika została zainstalowana w przeszłości, to teraz można pompę ciepła “dokupić”.

Kwoty dofinansowania dla nowych beneficjentów, którzy nie skorzystali jeszcze z dofinansowania z “Mojego Prądu” (I i II grupa wnioskodawców) wyglądają następująco:

6000 do fotowoltaiki
lub
7000 do fotowoltaiki z dodatkowymi elementami:
Magazyn ciepła: 5000 zł
Gruntowa pompa ciepła: 28 500 zł
Pompa ciepła powietrze – woda o podwyższonej klasie efektywności 19 400 zł
Pompa ciepła powietrze – woda 12 600 zł
Pompa ciepła powietrze – powietrze 4400 zł 
Magazyn energii 16 000 zł
System zarządzania energią 3000

Aby otrzymać dofinansowanie do samych elementów dodatkowych, trzeba mieć zainstalowaną fotowoltaikę o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczać się w systemie net-billing. Oczywiście z dotacji można skorzystać tylko raz, chociaż jest jeden wyjątek. Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022, rozliczali się w systemie net-metering i pobrali już dotację Mój Prąd (III grupa wnioskodawców), mogą ponownie ubiegać się o wsparcie pod warunkiem zmiany sposobu rozliczania na net-billing i dokupienia dodatkowego urządzenia z listy wskazanych w programie „Mój Prąd”. 

W takiej sytuacji dofinansowanie do fotowoltaiki będzie wynosić maksymalnie 50% kosztów i nie więcej niż 3000 zł, plus każdy dodatkowy element jest dofinansowany w takich samych kwotach co powyżej.

Moje Ciepło

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kierowany jest do właścicieli nowych domków jednorodzinnych, które otrzymały pozwolenie na użytkowanie po 1 stycznia 2021 roku. 

Dotację można otrzymać na nową pompę ciepła w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych lub 45% z kartą dużej rodziny. W przypadku gruntowej pompy ciepła maksymalne wsparcie wynosi 21 000 zł, a w przypadku pompy powietrznej (powietrze-powietrze i powietrze-woda), maksymalnie 7000 zł. 

Dodatkowe warunki:

 • W budynku nie może znajdować się żadne źródło ciepła na paliwo stałe
 • Beneficjent (osoba ubiegająca się o dofinansowanie) musi widnieć na pozwoleniu na budowę lub na zgłoszeniu budowy oraz na fakturze za pompę ciepła

Ciepłe Mieszkanie

Program jest uzupełnieniem ”Czystego Powietrza” i ma na celu wsparcie właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych w wymianie “kopciuchów” na efektywne źródła ciepła. Możliwe jest wliczenie w koszty termomodernizacji lokalu, lecz pod warunkiem wymiany pieca. Bez demontażu starego źródła ogrzewania nie otrzymamy dofinansowania do termomodernizacji.

Poniżej prezentujemy zaktualizowane dane na poziomów dofinansowania, obowiązujące w II edycji naboru od września 2023 roku. (Kryteria dochodowe są identyczne jak w “Czystym Powietrzu”)

Dochód do 135 000 zł roczniedo 30% kosztów, nie więcej niż 16 500 zł
Dochód na osobę w gospodarstwie do 1894 zł lub 2651 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowegodo 60% kosztów, nie więcej niż 27 500 zł
Dochód na osobę w gospodarstwie do 1090 zł lub 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowegodo 90% kosztów, nie więcej niż 41 000 zł

Mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin będą mieć podwyższone poziomy dofinansowania o 5%.

O wsparcie mogą starać się także wspólnoty mieszkaniowe. Te otrzymają do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

 • 350 tys. zł za kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła
 • 360 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) 
 • 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Beneficjentami programu są gminy, które od września mogą wnioskować o fundusze dla swoich mieszkańców. Informacji o terminach składania wniosków należy poszukiwać na stronach internetowych urzędów gmin. 

Stop Smog

Kolejny odłam programu “Czyste Powietrze” kierowany do osób najmniej zamożnych (których koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu), mieszkających w obszarach objętych tzw. uchwałą antysmogową. Ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska poprzez wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne.

Dofinansowanie można otrzymać na likwidację starego źródła ciepła, zakup i montaż niskoemisyjnego źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz termomodernizację. Beneficjentem programu jest gmina, która może otrzymać od Państwa do 70% dofinansowania, resztę musi pokryć samodzielnie. To oznacza, że mieszkaniec gminy otrzyma 100% dofinansowania (maksymalnie 53 000 zł) na jeden budynek lub lokal mieszkalny!

Warunki przystąpienia do programu:

 • Dochód w jednoosobowym gospodarstwie nie może przekraczać 175 proc. kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 125 proc. na jednego mieszkańca w ostatnich 3 miesiącach
 • Majątek (w tym nieruchomość) nie może przekraczać 424 tys. zł 
 • W niektórych gminach trzeba mieć możliwość wpłaty 10% wkładu własnego
 • Osoba, która otrzyma dotację musi mieszkać w nieruchomości objętej dofinansowaniem i umożliwiać urzędnikom kontrole w okresie 5 lat.

Agroenergia

Program skierowany do rolników, w którym można otrzymać:

 • do 20% dla instalacji od 10 do 30 kW – nie więcej niż 15 tysięcy złotych;
 • do 13% dla instalacji od 30 do 50 kW – nie więcej niż 25 tysięcy złotych;

Instalacje poniżej 10 kW nie są dofinansowane, a 50kW można przekroczyć jedynie poprzez połączenie z biogazownią i elektrownią wodną. Wówczas korzystając z II części programu można otrzymać dodatkowe 10 000 zł.

Energia Plus

Program dla przedsiębiorstw (nie tylko MŚP), w którym można otrzymać:

 • Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Ta forma wsparcia wyczerpuje się jednak bardzo szybko, zaraz po ogłoszeniu kolejnych naborów. Aktualny, IV nabór trwa od 1.02.2023 do 13.12.2024 r.
 • Pożyczkę od 500 tysięcy do nawet 500 milionów złotych, maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Zadłużenie spłaca się maksymalnie przez 15 lat. Możliwe są umorzenia do 10% inwestycji, nie więcej niż 1 milion złotych.

Ulga termomodernizacyjna

Przeznaczona jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i dotyczy wszelkich inwestycji, które zmniejszają zapotrzebowanie gospodarstwa na energię grzewczą. Ulga obniża podstawę opodatkowania o maksymalnie 53 000 zł, a w przypadku małżeństw o 106 000 zł. 

Lokalne programy dofinansowania na pompy ciepła

Sytuacja w regionach zmienia się tak dynamicznie, że nie sposób spisać wszystkich aktualnych programów. Najlepiej skontaktować się z najbliższym punktem informacyjnym “Fundusze Europejskie dla regionów” i zadać konkretne pytanie o możliwości dofinansowania do pompy ciepła. Link

Polecamy także wyszukiwarkę dotacji prowadzoną przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu.

Łączenie dotacji

Pompa ciepła nie może być dofinansowana z dwóch programów jednocześnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z dwóch różnych programów na różne elementy instalacji, więc radzimy zastanowić się w którym programie dofinansowanie jest najkorzystniejsze na poszczególne elementy. Generalnie dla pomp ciepła najkorzystniej wygląda program “Czyste Powietrze”, jednak należy jeszcze sprawdzić swój próg dofinansowania (zależny od dochodów) oraz typ pompy ciepła. Na przykład pompę powietrze-powietrze najbardziej opłaca się dofinansować z programu Moje Ciepło.

Można natomiast połączyć ulgę termomodernizacyjną z innymi programami. Od podatku odliczymy tylko kwotę, którą rzeczywiście ponieśliśmy, co oznacza, że nie można odpisać samej dotacji. Jeśli otrzymamy dofinansowanie do zrealizowanej już inwestycji, którą w przeszłości odliczyliśmy od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, w kolejnym roku będziemy musieli doliczyć do podstawy opodatkowania otrzymaną kwotę dotacji. 

Jeśli nie chcesz, lub nie masz czasu na porównywanie warunków i progów dofinansowania zrobimy to dla Ciebie! Wystarczy, że zostawisz kontakt do siebie, nasz doradca niezobowiązująco sprawdzi Twoje możliwości. Zapraszamy!

formularz kontaktowy