Powrót do bloga

Fotowoltaika dla wspólnot – przewodnik do sukcesu

Przewodnik zawiera komplet informacji potrzebnych, by inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla wspólnot okazała się sukcesem.

Fotowoltaika dla wspólnot to kierunek rozwoju OZE w Polsce. Świadczy o tym wsparcie rządu w postaci nowych modeli rozliczeń i Grantu na OZE. Sprzyjają temu też wysokie ceny energii. Z omawianych tu rozwiązań skorzystać mogą wspólnoty, spółdzielnie, TBS-y, prywatni właściciele oraz inne podmioty zarządzające budynkami zamieszkania zbiorowego. W tym artykule podzielimy się naszą ekspertyzą, pokazując Ci cały proces.

Inwestycja w fotowoltaikę dla wspólnot składa się z 4 zasadniczych kroków:

  1. Wybór miejsca instalacji i wykonanie projektu
  2. Wybór metody rozliczeń
  3. Skorzystanie z Grantu na OZE
  4. Montaż instalacji

Możemy przejść z Tobą przez wszystkie te kroki, realizując inwestycję jako generalny wykonawca. Wykonaliśmy już kilka takich instalacji.

Krok 1 – miejsce instalacji fotowoltaicznej dla wspólnoty i projekt

Zwykle najlepsze miejsce na instalację fotowoltaiczną dla wspólnoty to dach budynku. Instalacje dachowe są tańsze i nie zajmują cennego miejsca. Jeśli jednak dach jest mały, zacieniony, pełen kominów lub z innych powodów nie nadaje się na instalację, panele fotowoltaiczne można też zamontować na działce obok budynku. Warunkiem jest możliwość fizycznego przyłączenia instalacji do licznika prądu linii zasilającej części wspólne budynku.

Ile mocy fotowoltaiki zmieści się na danej powierzchni? Z obecnym dorobkiem techniki na 10 metrach kwadratowych można umieścić około 2 kWp instalacji fotowoltaicznej. Zatem dach / działka o powierzchni 55 m² pomieści jakieś 10 kWp instalacji, dach o powierzchni 100m² – 20 kWp i tak dalej.

Czas na projekt instalacji. Profesjonalne firmy tworzą projekty w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie. Umożliwia to przewidzenie trasy cienia w skali roku i w związku z tym optymalne rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych i oszacowanie uzysków. My korzystamy z PVSol, najlepszego oprogramowania w branży. Poniżej stworzony przez nas rzut poglądowy instalacji fotowoltaicznej dla jednej z wrocławskich wspólnot.

Fragment naszego projektu na instalację fotowoltaiczną dla wspólnoty.

Na dzieło artysty to nie wygląda, ale najważniejsze, że potrafi znakomicie przewidzieć działanie cienia od okolicznych budynków i drzew. W tym przypadku PVSol przeliczył, że instalacja straci z tego powodu 6-7% uzysku. To akceptowalne straty, które uzasadniają postawienie większej instalacji na gruncie.

Czy w przypadku Twojego budynku lepiej postawić instalację na dachu, czy na gruncie? Zapraszamy do kontaktu. Wykonamy odpowiednie analizy i pomożemy Ci podjąć decyzje w oparciu o twarde dane.

Kolejny krok to wybór metody rozliczeń.

Krok 2 – wybór metody rozliczeń

Fotowoltaika dla wspólnot jest podłączona do linii części wspólnych budynku – oświetlenia, wind, piwnic itp. Podczas słonecznych godzin zatem części wspólne zasilane są darmową energią ze słońca.

Każda instalacja fotowoltaiczna generuje jednak nadwyżki mocy, których nie wykorzystuje na miejscu, tylko oddaje do sieci. Wspólnoty mogą rozliczać te nadwyżki jak zwykły prosument, jednak instytucja prosumenta nie powstała z myślą o budynkach wielolokalowych i nie jest rozwiązaniem idealnym.

W odpowiedzi na to rząd zapowiedział wprowadzenie instytucji prosumenta lokatorskiego. Ten, jeśli wejdzie w życie zgodnie z zapowiedziami, idealnie wpasuje się w potrzeby wspólnot.

Zatem, czym prosument zwykły różni się od lokatorskiego i dlaczego ten drugi jest lepszy?

Fotowoltaika dla wspólnot i prosument lokatorski

Standardowy prosument działający w systemie net-billingu, sprzedaje energię elektryczną po cenie giełdowej. Ta cena zmienia się z każdym miesiącem, a od lipca 2024 będzie zmieniać się z każdą godziną. Tak czy inaczej, za oddaną energię prosument dostaje pieniądze na konto prosumenta. Te pieniądze są odliczane od należności za energię czynną – najważniejszy składnik rachunku za prąd. Co jednak, gdy prosument sprzedaje prąd o wyższej wartości, niż kupuje? Z wystarczająco dużą instalacją fotowoltaiczną prosument może nie tylko pomniejszyć koszt energii czynnej, co wręcz zarobić na sprzedaży prądu. Jednak zwykły prosument jest tutaj prawnie zablokowany. Nie może wypłacić więcej niż 20% zysków i to jedynie na koniec roku.

Prosument lokatorski nie będzie miał tych ograniczeń. Wedle zapowiedzi będzie mógł wypłacać 100% zysku i to każdego miesiąca.

W praktyce zatem wspólnota może przewymiarować instalację fotowoltaiczną i czerpać z niej zyski. Z nich wspólnota może pokryć opłaty administracyjne, remonty i podobne wydatki. Z korzyścią dla właściciela i / lub wszystkich mieszkańców.

O jakiego rzędu zyskach tu mówimy? Powiedzmy, że wspólnota zużywa 4000 kWh rocznie na zasilanie części wspólnych.

  • Instalacja fotowoltaiczna zwykłego prosumenta o mocy 4 kWp zmniejszy rachunki za prąd. Oszczędności dla wspólnoty wyniosą 2500 – 4000 zł rocznie.
  • Instalacja fotowoltaiczna prosumenta lokatorskiego o mocy 50 kWp usunie rachunki za prąd i przyniesie spore zyski, które w sumie wyniosą 16 500 – 20 000 zł rocznie.

Każdego roku dokładne zyski będą inne, w zależności od cen sprzedaży i kupna. Jedno będzie pewne – fotowoltaika będzie dostarczać zielonej i darmowej energii oraz przynosić zyski.

Jak długo?

Poprawnie zamontowane panele fotowoltaiczne będą działać przez kolejne 30 lat, co przy gwarancjach o długości 25 lat nie jest przesadą, a niedoszacowaniem. Każdego roku instalacja działa nieco gorzej, ale wbrew zmartwieniom degradacja nie postępuje zbyt szybko.

Fragment oferty na fotowoltaikę dla wspólnot. Wykres opisuje spadek mocy modułów w czasie.

Fragment oferty na fotowoltaikę dla wspólnot. Wykres opisuje spadek mocy modułów w czasie.

Podsumujmy zatem wiedzę i oszacujmy zyski:

  • Instalacja 50 kWp przyniesie prosumentowi lokatorskiemu ~ 20 000 zł rocznie
  • Instalacja będzie działać 30 lat
  • W tym czasie przyniesie nawet 600 000 zł zysku

… a w rzeczywistości może być to znacznie więcej, patrząc na to, jak wzrastają ceny energii!

Czy w przypadku Twojego budynku wybrać prosumenta zwykłego, czy lokatorskiego? Jeśli miejsce inwestycji nie pozwala na znaczne przewymiarowanie instalacji, zwykły prosument wystarczy. W przeciwnym jednak razie fotowoltaika dla wspólnot przyniesie największe zyski jako prosument lokatorski.

Póki program nie jest jeszcze ukończony, ale wkrótce będzie. Tymczasem można już złożyć wniosek o dotacje i zapewnić sobie finansowanie.

Krok 3 – skorzystanie z Grantu na OZE lub innych form dotacji na fotowoltaikę dla wspólnot

Istnieje kilka programów dotacji udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Najlepszym jest niedawno otworzony Grant na OZE.

Grant na OZE to ogólnopolski program wsparcia instalacji OZE, w tym fotowoltaicznych. O grant mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków zamieszkania zbiorowego, to jest wspólnoty, spółdzielnie, TBS i osoby prywatne.

Refinansowanie wynosi 50% kosztu przedsięwzięcia netto. Jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą, grant udzielany jest jako pomoc de mininis.

Warunkiem otrzymania Grantu jest spełnienie wymagań horyzontalnych, to jest między innymi upewnienie się, że instalacja nie wyrządza szkody środowisku, ma długotrwały pozytywny wpływ na odporność polskiej gospodarki i jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ciężko sobie wyobrazić fotowoltaikę dla wspólnot, która nie spełniałaby tych warunków.

Wnioski można składać od 1 lutego 2023 do do 30 czerwca 2026 r.

Jako generalny wykonawca pomagamy w wypełnieniu wniosku i dopełnieniu formalności.

Krok 4 – Montaż paneli fotowoltaicznych dla wspólnoty

Ostatni krok to fizyczna realizacja instalacji. Montaż modułów fotowoltaicznych to nie neurochirurgia, ale wymaga staranności. Moduły muszą być dokręcone z odpowiednim momentem obrotowym. Złączki i przewody muszą być zabezpieczone przed działaniem promieni UV. Konstrukcja montażowa nie może być uszkodzona w czasie transportu ani instalacji.

To nie jest trudne, ale widzieliśmy już zbyt wiele źle wykonanych instalacji. Dla własnego spokoju lepiej wybierz generalnego wykonawcę z doświadczeniem.

Następnie przychodzi kwestia konserwacji instalacji fotowoltaicznej. Obecnie radzimy wykonać kompleksowy przegląd fotowoltaiki raz na 5 lat, przy okazji wymaganego przeglądu instalacji odgromowej. Podczas tego warto przeprowadzić mycie modułów (wbrew opiniom nie trzeba tego robić kilka razy rocznie) oraz badanie kamerką na podczerwień. Wszystko to pomaga wykryć nieprawidłowości i przeciwdziałać im, zanim przerodzą się w usterki.

Dlaczego jeszcze warto nas wybrać? Jesteśmy powiązani z Wrocławiem na stałe. Byliśmy tu wczoraj i będziemy tu też w przyszłości, gotowi na serwisowanie naszych instalacji.

Podsumowując, fotowoltaika dla wspólnot jest zyskowną inwestycją. Chętnie zrealizujemy ją dla Twojej wspólnoty. Zapraszamy do kontaktu!